Φυσικό φαινόμενο ή  γαλαξιακοί ραδιοφάροι ασύλληπτα προηγμένων πολιτισμών;

Eδώ μπορείτε να ακούσετε ήχους από τα Πάλσαρς

http://www.astrosurf.com/luxorion/audiofiles-pulsar.htm

Εξαιρετικές  μελέτες πάνω στο θέμα αυτό έχει κάνει ο Paul La Violette

http://www.openseti.org/OSPulsars.html

ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο

http://www.etheric.com/LaVioletteBooks/Book-Pulsars.html

Advertisements