«Είναι καλό ότι ο λαός μας  δεν κατανοεί το τραπεζικό και νομισματικό μας σύστημα , γιατί εάν το είχε κατανοήσει , εγώ πιστεύω  ότι θα  είχε γίνει επανάσταση πριν από αύριο  το πρωί. Henry Ford «
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η πιο γνωστή -άγνωστη Τράπεζα. Είναι η Τράπεζα των Τραπεζών. Στο μυαλό του καθενός είναι η Τράπεζα που εξέδιδε το ελληνικό νόμισμα, που φυλάσσει για 83 χρόνια τον ελληνικό χρυσό και καθορίζει την οικονομική πολιτική.
Είναι δηλαδή η Τράπεζα του ελληνικού κράτους. Είναι όμως;
Η Τράπεζα της Ελλάδας δεν είναι καν κρατική. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία όπου το κράτος έχει ένα ελάχιστο ποσοστό. Οι μέτοχοί της μπορούν να κερδίζουν απ’ αυτήν, όπως οι μέτοχοι όλων των εταιρειών.
Και τι γίνεται όταν ο μέτοχος θέλει να κερδίζει σε βάρος των υπολοίπων;
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ελληνική;
Στα θησαυροφυλάκιά της ο χρυσός φυλάσσεται το ίδιο καλά με τα μυστικά της. Ο χρυσός του οποίου πρόσφατα πουλήθηκε κρυφά μέρος του.
Τι ρόλο έπαιξε στην ελληνική κρίση;
Υπήρξαν παιχνίδια κερδοσκοπίας που υποστήριξε;
Μας ανήκει ο ελληνικός χρυσός;
Το «Κουτί της Πανδώρας», ανοίγει για το μοναδικό σημείο της Ελλάδας, στο οποίο το ελληνικό κράτος δεν έχει καμιά δικαιοδοσία.
«Επειδή τίποτα δεν είναι, όπως φαίνεται»

ΕΠΙΣΗΣ . Διαβάστε την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Σπύρου Λαβδιώτη ¨Η Τράπεζα της Ελλάδας» στο essays -2010    http://spiros26.wordpress.com/#

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τραπεζας της  Ελλάδος στις 27 Οκτωβρίου 1927, υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής  Τράπεζας σύμβαση  περί παραιτήσεως  της  Εθνικής  Τράπεζας της Ελλάδος  από το προνόμιο  εκδόσεως  τραπεζικών γραμματίων   ( χαρτονομισμάτων δηλ.)  και περί συστάσεως νέας Τραπέζης υπό την επωνυμία  «Τράπεζα της Ελλάδος» .  Η σύμβαση  και το προσαρτημένο σε αυτήν  Καταστατικό δια των οποίων ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος , κυρώθηκαν την 10η Νοεμβρίου 1927  και  επικυρώθηκαν με τον Νόμο 3424 / 7.12.1927 (ΦΕΚ Α’ 298). Το μετοχικό της  κεφάλαιο που ορίστηκε σε  400.000.000 δραχμές , διαιρέθηκε σε  80.000 μετοχές , οι οποίες εισήχθηκαν στο χρηματιστήριο Αθηνών , καταβλήθηκε  εξ ολοκλήρου , μας ενημερώνει το άρθρο 8 , από την Εθνική  Τράπεζα  της Ελλάδος και έκτοτε παραμένει μυστήριο  σε ποιόν ανήκει η πλειοψηφία.

Στο άρθρο 1 του Καταστατικού αναφέρονται οι αρμoδιότητες της Τραπέζας Ελλάδος
– Χαράσσει και ασκεί την νομισματική πολιτική . Στην έννοια της νομισματικής πολιτικής περιλαμβανεται και η πιστωτική πολιτική  (Σημ.  μια ΑΕ αγνωστης  ιδιοκτησίας !)
– Ασκεί την συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής – Ηδη  λειτουργεί  ως μέλος του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και σύμφωνα με την οδηγία και τις κατευθηντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας   -Ασκεί την εποπτεία των Τραπεζών και των λοιπών πιστωτικών Ιδρυμάτων .
– Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα   -Ενεργεί ως ταμίας και εντολοδόχος του ελληνικού δημοσίου  κλπ.

Σ’ αυτόν λοιπόν τον νευραλγικό οργανισμό, που αποτελεί παράδοξο, διότι συνίσταται από μια ανώνυμη πολυμετοχική εταιρία (joint stock company) αγνώστου συνθέσεως , εκχώρησαν  οι εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγόμενες κυβερνήσεις  της  Ελλάδος, όλα τα ανωτέρω προνόμια και συν τω χρόνω, δεν είναι απορίας άξιον πως το απομεινάρι αυτό της  Φεουδαρχίας, υπήρξε ένας από τους συντελεστές  της σημερινής καταδυνάστευσης του λαού μας .

Advertisements