Πλάνα του αντικειμένου / κομήτη   με την μεγαλύτερη ουρά που έχει παρατηρηθεί ποτέ ,που έπεσε  στον ‘Ηλιο    στις 2 Οκτωβρίου  2011 .   Η συνεπεια της    εντυπωσιακής αυτής βουτιάς     ήταν να προκληθεί  μια μαζική M-Class   έκρηξη στην  αντίθετη πλευρά του Ηλιου .  Περισσότερες πληροφορίες :  CACTUS ή στα τρέχοντα δεδομένα Lasco C2

Ενημέρωση .  Το συμβάν φαίνεται στα δεδομένα  ώρα 14μμ έως και 22  Ωρα Γκρήνουιτς  την 1-10-2011

Advertisements