Ο  ερευνητής και ερασιτέχνης αστρονόμος Γιώργος Κασιμάτης  μας έστειλε και στοιχεία για τους ισχυρισμούς της  ΝΑΣΑ σχετικά με τα φαινόμενα αυτά .

Για τίς φωτογραφίες με τα ΑΤΙΑ στο Στέμμα του Ήλιου, η επίσημη εξήγηση είναι ότι αποτελούν κτύπημα απο κοσμικές ακτίνες, που παραμορφώνονται ακόμα περισσότερο όταν η η εικόνα συμπιέζεται για να σταλεί  το ταχύτερο στην Γή. 2 με 3 ημερες αργότερα έρχεται και η κανονική εικόνα, που αντικαθιστά την παραμορφωμένη. Ωστόσο η αρχική συμπιεσμένη φυλλάσεται και αυτή, και μπορεί να ανευρεθεί.

Ακολουθεί απόσπασμα από την  σχετική σελίδα  της ΝΑΣΑ  .

Welcome to the STEREO Learning Center

Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Εκμάθησης του ΣΤΕΡΕΟ

Image artifacts – Cosmic rays     (Εικόνες    -Κοσμικές Ακτίνες)

Cosmic rays and solar energetic particles are highly energetic particles that travel through space. Some of these originate from the Sun. Others, known as galactic cosmic rays, come from outside the solar system. When they pass through the detectors, they produce thin bright spots or streaks.

Κοσμικές Ακτίνες και ηλιακά ενεργειακά σωματίδια είναι υψηλά φορτισμένα σωματίδια που ταξιδεύουν στο  διάστημα .Μερικά απ΄αυτά προέρχονται από τον Ηλιο . Αλλα ,γνωστά ως  γαλαξιακές κοσμικές ακτίνες ,’ερχονται από  περιοχές έξω από το πλανητικό μας σύστημα .Οταν περνάνε από τους ανιχνευτές   φαίνονται σαν  λεπτά λαμπρά σημεία ή ράβδοι .  (κάτω εικόνα  : κοσμική ακτίνα που ανιχνεύτηκε από τον ΣΤΕΡΕΟ πίσω  COR2   ανιχνευτή . )

cosmic ray
Close up of cosmic ray track seen on the STEREO Behind COR2 detector.

The high compression factors used for the temporary beacon images can cause cosmic ray events to be significantly distorted, as shown in the sample images below. Even the full resolution data have some compression applied to them, resulting in a small amount of distortion of the brightest cosmic rays .

Οι   ισχυροί παράγοντες  συμπίεσης που χρησιμοποιούνται  για τις προσωρινές  εικόνες του » φάρου «μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές   στρεβλώσεις σε   συμβάντα  κοσμικών ακτίνων ,  όπως φαίνεται  στο δείγμα στις εικόνες παρακάτω . Ακόμη και η πλήρης ανάλυση των δεδομένων έχει κάποια συμπίεση  που έχει εφαρμοστεί  σε αυτές, με αποτέλεσμα μια μικρή ποσότητα παραμόρφωσης    των  φωτεινότερων  κοσμικών ακτίνων.

Cosmic rays seen in beacon data Cosmic rays seen in full resolution data
Two cosmic rays distorted by the high compression factors applied to beacon data, as seen by the STEREO Behind EUVI telescope on January 18, 2010 Same cosmic rays as seen in the full resolution data. Many more cosmic ray events are visible. Only the brightest     two show up in the beacon image.

Φωτογραφία αριστερά

Δύο κοσμικές ακτίνες διαστρεβλώνονται  από τους παράγοντες   ισχυρής  συμπίεσης που εφαρμόζονται στα δεδομένα   του φάρου, όπως φαίνεταιαπό το STEREO Πίσω EUVI τηλεσκόπιο 18 Ιαν. 2010
Φωτογραφία   δεξιά
Οι ίδιες  κοσμικές ακτίνες, όπως φαίνονται  στην πλήρη ανάλυση των δεδομένων. Πολλά περισσότερα γεγονότα κοσμικών ακτίνων είναι ορατά. Μόνο  όμως τα  φωτεινότερα  δύο εμφανίζονται στην εικόνα  του φάρου .
On July 19, 2011, the software for generating the browse images was changed to not apply smoothing when making JPEG images that are larger in size than the original data. The smoothing, as seen in the left image above, was found to contribute to making the cosmic ray features look like artificial structures. The unsmoothed images, although not quite as pleasing looking, are more representative of the actual data.

» Στις 19 Ιουλίου 2011, το λογισμικό για τη  διαχείριση  των εικόνων που έχουν συλλεχθεί   άλλαξε   ώστε να μην εφαρμόζει την εξομάλυνση (λείανση ) κατά τη δημιουργία φωτογραφιών JPEG που είναι μεγαλύτερες  σε μέγεθος από τα αρχικά δεδομένα. Η εξομάλυνση, όπως φαίνεται στην αριστερή εικόνα παραπάνω, βρέθηκε  ότι  συμβάλει στο να  αποδώσει στην  εικόνα   κοσμικών ακτίνων χαρακτηριστικά που μοιάζουν με τεχνητές κατασκευές. Οι εικόνες unsmoothed (μη επεξεργασμένες  ή λειασμένες δηλ. ) , αν και δεν είναι τόσο ευχάριστες  στο μάτι , είναι πιο αντιπροσωπευτικές των πραγματικών στοιχείων …»

  Προβληματισμοί
Ως εδώ καλά .  Ομως…   υπάρχουν μερικά προβλήματα .Το πρώτο είναι ότι  οι jpeg εικόνες είναι οι συμπιεσμένες τού «φάρου» , με τίς «σφαίρες», αλλά σαν συμπιεσμένες είναι μικρότερες απο τις αυθεντικές..Εδώ όμως λέει οτι ..είναι μεγαλύτερες! ….»  when making JPEG images that are larger in size than the original data.»   Επίσης ,  από τις 19/7/11   το λογισμικό τους   (software ) άλλαξε ώστε να μην υπάρχει παρεξήγηση από την ανάλυση  και την συμπίεση και εκλαμβάνονται οι ακτίνες ως τεχνητά αντικείμενα έστω και αν δεν φαίνονται  τόσο ωραίες .    Τότε ,πώς οι φωτογραφίες που   δημοσιεύσαμε  ,που είναι μεταγενέστερες   (24/9/11) δείχνουν τεχνητά αντικείμενα ;;Τι να πει κανείς , ΝΑΣΑ είναι αυτή ό,τι θέλει λέει   και ότι δεν θέλει ,δεν λέει . Το ενδιαφέρον είναι ότι το φαινόμενο ,είτε είναι κάποιου είδους σκάφος ή   κάποιου είδους ενέργεια  φαίνεται όχι μόνο ν’αγνοεί τις  φωτογραφικές τεχνικές αλλά και τον χώρο και τον χρόνο ,τουλάχιστον όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς.Ο υπερσύνδεσμος   της ΝΑΣΑ για όποιον θέλει να το ψάξει είναι

http://www.stereo.gsfc.nasa.gov/beacon/

 

Advertisements