Από   Γιώργο Κασιμάτη

Nα τι κατέγραψαν οι δορυφόρoι  STEREO  της ΝΑΣΑ, στο στέμμα του Ηλιου.

Ενα στιλπνό μαυρο , μαλλον σφαιρικό αντικείμενο, φαίνεται απο τον ΕΜΠΡΟΣ δορυφόρο, απάνω δεξιά, και 100 περίπου δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται απο τον ΠΙΣΩ, μετατοπισμένο κάτω αριστερά.. Η απόσταση των δορυφόρων μεταξύ τους είναι της τάξης των 300.000.000 χιλιομέτρων.—–

  This is what NASA’s   sattelites  STEREO recorded  at the coronal area of the Sun ,yesterday 24/9/11  .
A glossy black, rather spherical object, seen from the   FRONT   sattelite to the top  and  right, and about 100 seconds later  the object  appears from the back  sattelite , laying down  left .. The distance between the satellites is around 300,000,000 km.

Advertisements