Ανέβηκε από τους χρήστες  :

http://www.youtube.com/user/gumanthon1     και

http://www.youtube.com/user/skion1964   o  οποίος και έκανε την μετάφραση.

Advertisements